В ВЗДО "Сонечко" на постійну роботу потрібно помічник вихователя.

Звіт деректора закладу

           


       КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

«ВИШГОРОДСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СОНЕЧКО»

       ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07301, вул. Симоненка 4-А, м. Вишгород, Київська обл., тел./факс (04596) 54111

                Е-mail: sonechko.vg@meta.ua

                                              Звіт про діяльність КЗКТ ВЗДО «Сонечко» за 2022 р. 

                     Комунальний заклад комбінованого типу «Вишгородський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Вишгородської міської ради Київської області  розташований за адресою 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Симоненка 4-а.

     Власник – Вишгородська міська рада. Уповноваженим органом управління Закладу від Засновника є Соціально-гуманітарне управління Вишгородської міської ради.

    Заклад дошкільної освіти «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Положення про  заклад дошкільної освіти», Конституції України,  законодавства України з основ життя та здоров’я дітей,  Міністерства охорони здоров’я України, власного Статуту.

     Освітній процес, під час воєнного стану, у закладі організовується відповідно до вимог чинного законодавства й Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту) та з урахуванням безпекової ситуації. Діяльність у ЗДО здійснюється із використанням дистанційної, змішаної, очної форми навчання.

     Метою діяльності закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

     Основними викликами для закладу в умовах воєнного стану стало:

1.     Створення безпечного освітнього середовища та облаштування укриття для усіх учасників освітнього процесу.

2.     Необхідність відновлення й ефективної організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

3.     Вирішення питання психологічної, методичної й інформаційної підтримки всіх учасників освітнього процесу.

4.     Втрати кадрового потенціалу закладу, зумовлені масштабним переміщенням педагогічних кадрів в умовах війни.

     Свою  діяльність дитячий заклад розпочав у 1967 році. 

     Приміщення типове, розраховане на 130 місць - 7 вікових груп. На сьогоднішній день заклад дошкільної освіти «Сонечко» відвідує 226 дітей.

    Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам, її площа складає  0,9355 га.

    З  2007 року ЗДО «Сонечко» має статус закладу комбінованого типу  фізкультурно - оздоровчого напрямку.  Педагоги та медичний персонал працюють за системою здоровязберігаючої діяльності.

     Для реалізації поставлених завдань у закладі створена відповідна матеріально – технічна база.

    В  дошкільному закладі функціонують:

1.Фізкультурно-оздоровча зала з традиційним та нетрадиційним обладнанням.

2.Спортивний майданчик з необхідним фізкультурним оснащенням.

     3.Кабінет з фізіотерапевтичним обладнанням.

4.Кабінет масажу.

     5.В кожній групі закладу створені куточки з цікавим розвивальним середовищем.

     Групи в садочку мають всі необхідні умови для виховання та розвитку дітей.  Розвивальні осередки оформлені відповідно до віку дітей. В дитячому закладі працює музична зала, ізостудія.  Є гурток  пластичної імпровізації і пантоміми.

      На належному рівні працює психологічна служба. На базі садочка проводяться семінари- практикуми, круглі столи для батьків та колективу, консультації, лекторії. Психолог завжди надає необхідні консультації та рекомендації щодо вирішення будь-яких конфліктних ситуацій в закладі. Наразі допомагає адаптуватися до умов сьогодення.

      Продовжується робота з дітками ООП. На даний час заклад відвідує одна така дитина. Для них створюються всі необхідні умови належного перебування в закладі.

     З початку війни заклад працював в дистанційній формі. Вихователі проводили заняття, бесіди, онлайн консультації з батьками. Повноцінно заклад відновив свою роботу 01 червня 2022 року. Практично всі педагоги вийшли на свої робочі місця.

     ЗДО  «Сонечко» майже повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, відповідно до типових штатних нормативів. В звязку із воєнними діями за кордон виїхали психолог, вихователь, логопед, асистент вихователя, керівник гуртка.

     У  дошкільному закладі працює: 43 особи, із них 15 педагогів. У цьому році позачергово отримав звання «вихователь-методист» ще один вихователь.                                                 

    Кваліфікаційний рівень педагогів складає:

-         5 педагогів - звання «вихователь-методист»;

-         1 педагог – звання «старший вихователь»;

-         1 педагог –звання  «практичний психолог методист»;

-         8 педагогів – мають «вищу» кваліфікаційну категорію.

 

    Протягом  2022 року педагогічний колектив  працював над такими завданнями:

     Удосконалення роботи педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей, поліпшення їх емоційного стану, продовження створення в ЗДО здоров’язбережувального середовища, цілісної системи формування культури здоров’я в єдності з батьками.      

2.     Продовжити формувати фізично-розвинену особистість дошкільника шляхом впровадження здоровязбережувальних технологій. Скоординувати роботу колективу ЗДО «Сонечко» в умовах карантинних заходів спричинених COVID-19.

3.     Продовжувати впроваджувати інноваційні технології, як засіб оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО і родини. Збагачувати та розширювати знання батьків вихованців про методи оздоровлення дітей, систематично проводити різні форми просвітницької роботи.

    4. Продовжувати роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

      5. Залучення дітей до творчої діяльності шляхом ознайомлення з театральним мистецтвом, використання театралізації для розвитку творчих, акторських та сценічних здібностей вихованців, формування в них мовленнєвої компетентності, навичок театрально-виконавської діяльності, ознайомлення дошкільників із театром як установою, з професійною діяльністю його працівників.

  Методична робота в ЗДО організована на належному рівні.

 Основними завданнями під час воєнного стану слали:

1.     Створення безпечного освітнього середовища, передусім облаштування захисної споруди (укриття) для всіх учасників освітнього процесу.

2.     Модернізація організації освітнього процесу в ЗДО відповідно до передового досвіду європейських країн, створення доступного, комфортного, безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища для всіх категорій дітей із урахуванням потреб у підвищенні якості освітніх послуг.

3.     Удосконалення психологічної, методичної та інформаційної підтримки учасників освітнього процесу в ЗДО, зокрема створення умов для розвитку психологічної служби.

У закладі працює лікар педіатр, який слідкує за фізичним станом дітей, та надає консультації батькам, медична сестра, дитячий масажист. Медична робота спрямована на зміцнення фізичного та психологічного здоровя дітей.

      Проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

-         проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;

-         проводиться робота з батьками через інформаційні куточки, батьківські збори, індивідуальні та колективні консультації, бесіди та поради.

   Раз на рік дітей обстежує лікар ортопед. На основі заключення батькам надаються рекомендації, проводиться масаж на базі закладу.                                                        

   На занятті з фізкультури на основі діагностики та обстеження лікарів всі діти розділені на медичні групи: основна, підготовча, спеціальна. Відповідно до цього під час занять діти вдягають на руку відповідні стрічечки.

   Матеріально-технічне  забезпечення  в дитячому закладі знаходиться на належному рівні.

    В цьому році за кошти виділені на розвиток та утримання садочка міською радою було придбано:

- канцтовари - 45751,00грн.

- миючі та дезинфікуючі засоби  – 181713,50грн.

- санітарно-гігієнічні засоби (туалетний папір, паперові серветки) – 42375,00грн.

- меблі дитячі (стінки ігрові) -31540,00грн.

Всі інші кошти використовувались на обслуговування та утримання закладу.

    Плани та потреби на майбутнє:

-         забезпечення закладу компютерною технікою;

-         капітальний ремонт тіньових терас на майданчиках;

-         капітальний ремонт тротуарного покриття на території садочка;

-         капітальний ремонт холу дитячого садка;

-         капітальний ремонт фізкультурного зала;

-         частковий ремонт  групових кімнат;

-         капітальний ремонт фізкультурного майданчика.

 

 

З повагою

Директор КЗКТ ВЗДО «Сонечко»                                                          Ольга ТРЕТ’ЯКОВА

        

                

            КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

«ВИШГОРОДСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СОНЕЧКО»

       ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07301, вул. Симоненка 4-А, м. Вишгород, Київська обл., тел./факс (04596) 54111

                                   Е-mail: sonechko.vg@meta.ua

 

 

                                                    Звіт про діяльність КЗКТ ВЗДО «Сонечко» за 2023р. 

                 

    Комунальний заклад комбінованого типу «Вишгородський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Вишгородської міської ради Київської області  розташований за адресою 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Симоненка 4-а.

     Власник – Вишгородська міська рада. Уповноваженим органом управління Закладу від Засновника є Соціально-гуманітарне управління Вишгородської міської ради.

    Заклад дошкільної освіти «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Положення про  заклад дошкільної освіти», Конституції України,  законодавства України з основ життя та здоров’я дітей,  Міністерства охорони здоров’я України, власного Статуту.

     Освітній процес, під час воєнного стану, у закладі організовується відповідно до вимог чинного законодавства й Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту) та з урахуванням безпекової ситуації. Діяльність у ЗДО здійснюється в очній формі навчання. Протягом 2023року в середньому в день заклад відвідувало 70 дітей.

     В цьому році за кошти міської ради було облаштоване укриття (проведено ремонт) в підвальному приміщенні багатоповерхового будинку по вул. Симоненка 4-в, для дітей  та працівників закладу освіти на час перебування під час сигналу «Повітряна тривога».

     Метою діяльності закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

     Основними викликами для закладу в умовах воєнного стану стало:

1.     Створення безпечного освітнього середовища та облаштування укриття для усіх учасників освітнього процесу.

2.     Необхідність відновлення й ефективної організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

3.     Вирішення питання психологічної, методичної й інформаційної підтримки всіх учасників освітнього процесу.

4.     Втрати кадрового потенціалу закладу, зумовлені масштабним переміщенням педагогічних кадрів в умовах війни.

     Свою  діяльність дитячий заклад розпочав у 1967 році. 

     Приміщення типове, розраховане на 130 місць - 7 вікових груп. На сьогоднішній день заклад дошкільної освіти «Сонечко» відвідує 206 дітей.

    Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам, її площа складає  0,9355 га.

    З  2007 року ЗДО «Сонечко» має статус закладу комбінованого типу  фізкультурно - оздоровчого напрямку.  Педагоги та медичний персонал працюють за системою здоровязберігаючої діяльності.

     Для реалізації поставлених завдань у закладі створена відповідна матеріально – технічна база.

    В  дошкільному закладі функціонують:

1.Фізкультурно-оздоровча зала з традиційним та нетрадиційним обладнанням.

2.Спортивний майданчик з необхідним фізкультурним оснащенням.

     3.Кабінет з фізіотерапевтичним обладнанням.

4.Кабінет масажу.

5. Логопедичний кабінет.

6. Ресурсна кімната.

     7.В кожній групі закладу створені куточки з цікавим розвивальним середовищем.

     Групи в садочку мають всі необхідні умови для виховання та розвитку дітей.  Розвивальні осередки оформлені відповідно до віку дітей. В дитячому закладі працює музична зала, фізкультурна зала, логопедичний кабінет.  Є гурток  пластичної імпровізації і пантоміми, англійської мови, хореографії.

      На належному рівні працює психологічна служба. На базі садочка проводяться семінари - практикуми, круглі столи для батьків та колективу, консультації, лекторії. Психолог завжди надає необхідні консультації та рекомендації щодо вирішення будь-яких конфліктних ситуацій в закладі. Наразі допомагає адаптуватися до умов сьогодення допомагає розвивати емоційний інтелект, стресостійкість, ментальне здоровя.

      Продовжується робота з дітками ООП. На даний час заклад відвідує 6 діток з особливими освітніми потребами, відкрито 5 інклюзивних груп. Для них створюються всі необхідні умови належного перебування в закладі. Відкрита ресурсна кімната. З ними проводять корекційні заняття психолог, логопед, дефектолог.

     З початку війни заклад працював в дистанційній формі. Вихователі проводили заняття, бесіди, онлайн консультації з батьками. Повноцінно заклад відновив свою роботу 01 червня 2022 року. Практично всі педагоги вийшли на свої робочі місця. І по цей час ЗДО «Сонечко» працює в очній формі.

    На даний час ЗДО «Сонечко» повністю забезпечений педагогічними працівниками, медичним персоналом, іншим персоналом згідно штатних нормативів.

     У  дошкільному закладі працює: 47 осіб, із них 21 педагоги. Всі педагоги проходять атестацію згідно графіку.

    Кваліфікаційний рівень педагогів складає:

-         6 педагогів – мають педагогічні звання «вихователь-методист»;

-         1 педагог – звання «старший вихователь»;

-         1 педагог –звання  «практичний психолог методист»;

-         9 педагогів – мають «вищу» кваліфікаційну категорію.


    Протягом  2023 року педагогічний колектив  працював над такими завданнями:

 

1.     Удосконалення роботи педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей, поліпшення їх емоційного стану, продовження створення в ЗДО здоров’язбережувального середовища, цілісної системи формування культури здоров’я в єдності з батьками.      

2.     Продовжити формувати фізично-розвинену особистість дошкільника шляхом впровадження здоровязбережувальних технологій. Скоординувати роботу колективу ЗДО «Сонечко» в умовах карантинних заходів спричинених COVID-19.

3.     Продовжувати впроваджувати інноваційні технології, як засіб оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО і родини. Збагачувати та розширювати знання батьків вихованців про методи оздоровлення дітей, систематично проводити різні форми просвітницької роботи.

    4. Продовжувати роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

      5. Залучення дітей до творчої діяльності шляхом ознайомлення з театральним мистецтвом, використання театралізації для розвитку творчих, акторських та сценічних здібностей вихованців, формування в них мовленнєвої компетентності, навичок театрально-виконавської діяльності, ознайомлення дошкільників із театром як установою, з професійною діяльністю його працівників.

  Методична робота в ЗДО організована на належному рівні.

 Основними завданнями під час воєнного стану слали:

1.     Створення безпечного освітнього середовища, передусім облаштування захисної споруди (укриття) для всіх учасників освітнього процесу.

2.     Модернізація організації освітнього процесу в ЗДО відповідно до передового досвіду європейських країн, створення доступного, комфортного, безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища для всіх категорій дітей із урахуванням потреб у підвищенні якості освітніх послуг.

3.     Удосконалення психологічної, методичної та інформаційної підтримки учасників освітнього процесу в ЗДО, зокрема створення умов для розвитку психологічної служби.

У закладі працює лікар педіатр, який слідкує за фізичним станом дітей, та надає консультації батькам, медична сестра, дитячий масажист. Медична робота спрямована на зміцнення фізичного та психологічного здоровя дітей.

      Проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

-         проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;

-         проводиться робота з батьками через інформаційні куточки, батьківські збори, індивідуальні та колективні консультації, бесіди та поради.

   Раз на рік дітей обстежує лікар ортопед. На основі заключення батькам надаються рекомендації, проводиться масаж на базі закладу.                                                        

   На занятті з фізкультури на основі діагностики та обстеження лікарів всі діти розділені на медичні групи: основна, підготовча, спеціальна. Відповідно до цього під час занять діти вдягають на руку відповідні стрічечки.

   Одним із важливих завдань було організація інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, адже у 2023році в заклад було зараховано 5 таких дітей. Це облаштування ресурсної кімнати, куточків відпочинку в групових приміщеннях, організація і проведення корекційних занять всіма відповідними спеціалістами (логопед, психолог, дефектолог).

   Матеріально-технічне  забезпечення  в дитячому закладі знаходиться на належному рівні.

    В цьому році за кошти виділені на розвиток та утримання садочка міською радою було придбано:

- канцтовари - 65100,00грн.

- миючі та господарські товари – 98300,00грн. (38300,00грн. – миючі, 30000,00грн. – товари господарського призначення, 30000,00грн. – дизенфікуючі засоби);

- пароконвектомат  - 99170,00грн.;

- системний блок – 18550,00грн.;

- меблі – 50600,00грн.;

- обігрівач інфрачервоний – 4150,00грн.;

- рукав пожежний латексний – 1280,00грн.;

- постільна білизна – 14800,00грн.;

- стіл виробничий з мийкою – 5500,00грн.;

- фільтр-помякшувач води – 5500,00грн.;

- медикаменти – 7600,00грн.;

- калітка (вихід до укриття) – 33390,00грн.


Всі інші кошти використовувались на обслуговування та утримання закладу

    Плани та потреби на майбутнє:

1.     Наразі є нагальна потреба ремонтних робіт в системі опалення. В цьому році були серйозні пориви, в результаті чого, одна група закрита. Трубам майже 60 років і вони повністю прогнили, система опалення знаходиться в аварійному стані.

-         забезпечення закладу компютерною технікою;

-         капітальний ремонт тротуарного покриття на території садочка (провалений асфальт, завалені люки);

-         капітальний ремонт холу дитячого садка (заміна старої вагонки);

-         капітальний ремонт фізкультурної зали;

-         капітальний ремонт музичної зали.

 

З повагою

Директор КЗКТ ВЗДО «Сонечко»                            Ольга ТРЕТ’ЯКОВА

                                      

Останні новини

Всі новини ...